Βιβλιοδεσίες

• Σπιράλ πλαστικό-μεταλλικό

• Σπιράλ ibiclick

• Θερμοκόλληση με μεταλλική ράχη

• Θερμοκόλληση με δερμάτινο εξώφυλλο

• Δέρμα με χρυσοτυπία – βαθυτυπία

Booklet καρφίτσα