Ψηφιακές εκτυπώσεις

Έγχρωμες ψηφιακές εκτυπώσεις laser, εκτυπώσεις εγγράφων-σημειώσεων από κάθε είδους αρχεία

  •  μέγεθος Α5 , Α4, Α3, Α3 plus και 30×70
  •  σε απλό χαρτί 80gr και χρωματιστό
  •  σε χαρτόνι έως 350gr χρωματιστό , παπύρου, σαγρέ
  •  σε διαφάνεια, ρυζόχαρτο, αυτοκόλλητο

Συνταγολόγια

Προσπέκτους – Flyers

Πίκμανση

Καρφίτσα στη μέση