Φωτοαντίγραφα

  • Πολλαπλές αναπαραγωγές σημειώσεων κ.λ.π.
  • μέγεθος χαρτιού από Α5 έως Α3 plus
  • χρωματιστά χαρτιά από 80gr – 200gr
  • διαφάνειες
  • αυτοκόλλητο