Ψηφιοποίηση

1. Ψηφιοποίηση και αποθήκευση σε ηλεκτρονικό αρχείο οποιασδήποτε μορφής, δηλαδή pdf, tif κτλ

  • φωτογραφία
  • χάρτες
  • σχέδια οικοδομικά
  • έγγραφα
  • εργασίες
  • πίνακες ζωγραφικής
  • γκραβούρες
  • αφίσες κτλ

και μετατροπή κειμένων σε word

2. Με την ψηφιοποίηση

  • προστατεύετε τα έγγραφα σας από την φθορά του χρόνου
  • εξασφαλίζετε εύκολη αποθήκευση αναπαραγωγή και διακίνηση

3. ΆΜΕΣΗ – γρήγορη και αξιόπιστη αναπαραγωγή των ψηφιοποιημένων αρχείων